Марко Симончели почина от раните си след тежка катастрофа на Сепанг

Тъжна новина за света на мотоциклетния спорт, който днес загуби един от най-ярките си млади таланти. Италианският пилот на San Carlo... прочети повече »

За начинаещи

Особености на движението по нагорнище

2692 прочита 07.02.2009 0Коментара Добави коментар e-motocafe.net
 
Наклоните са неизбежни участъци от пътищата, по които се движат мотоциклетистите. Управлението на мотоциклета по тях има характерни особености, произтичащи от увеличеното съпротивление - при изкачване (този случай, който ще разгледаме сега) и естественото увеличение на скоростта - при спускане. Познаването и прилагането на правилните начини за управление на мотоциклета позволяват да се използва мощността и спирачното действие на двигателя по най-рационалния начин. Това е от съществено значение за намаленото износване на двигателя и спирачната уредба, реализиране на горивни икономии и особено за безопасността на движението.

Изкачването по нагорнище може да стане по няколко начина.

Изкачването по нагорнище...

1. Със засилване без превключване на предавките. Така се преодоляват полегати наклони, които позволяват движение на директна предавка. За тази цел, преди да навлезе в нагорнището, мотоциклетистът трябва да увеличи скоростта до такава степен, че изкачването да стане без превключване на низходяща  предавка. Доколко ще даде газ при засилването, това зависи от дължината и наклона на участъка, а също от мощността на двигателя. Разбира се, от значение е още моментът, в който ще започне увеличението на скоростта. Задачата е да се намери най-благоприятното съчетание между тези елементи, което ще осигури преодоляване на наклона без претоварване на двигателя и при безопасна за движението скорост.

Ако при първите опити се окаже, че скоростта не е достатъчна, и се почувства намаление на оборотите в двигателя, не трябва да се търси на всяка цена изкачването на директна предавка, а незабавно следва да се премине на по-ниска. В противен случай двигателят е подложен на значително вредно натоварване. Практиката постепенно ще даде верния усет за своевременно и точно изпълнение на най-правилните действия.

2. Със засилване и превключване на предавките в нагорнището. Това се налага при средно стръмни наклони с по-голяма продължителност, при наклони със завои или други препятствия, при несвоевременно набиране на инерция, смущения в работата на двигателя и т.н. След като мотоциклетът очевидно започне да намалява скоростта си въпреки подаването на газ, низходящото превключване не бива да се отлага, защото възможностите на директната предавка вече са изчерпани и двигателят прогресивно губи мощност и се претоварва. От друга страна, забавянето води до по-нататъшна загуба на инерция, от което следващата низходяща предавка може да се окаже в невъзможност да продължи движението, т.е. ще се наложи преминаване на по-ниска. В крайна сметка мотоциклетистът не използва по най-целесъобразния начин своята предавателна кутия, губи време, разходва повече гориво, а при неопитните не е изключено дори спиране с усложненията, които произтичат от него.

Сигнал за незабавно действие са намалените обороти на двигателя, възприети слухово по заглъхването му. С бързо отнемане на газта и отделяне на съединителя се превключва на следващата низходяща предавка. Следва плавно, но не много продължително освобождаване на лоста на съединителя и подаване на газ според нуждата.

Основното, на което трябва да се обърне внимание, е своевременно да се усети настъпилият за превключването момент, като самото превключване се извърши бързо. Ако на низходящата предавка, след увеличаването на газта, оборотите на двигателя нарастват значително, това е сигнал, че можем отново да преминем на по-горната предавка.

3. Без засилване, с предварително включване на по-ниска предавка. Така се преодоляват нагорнища със стръмни наклони, при които е очевидно, че ще се наложи допълнително превключване, а недостатъчният опит на мотоциклетиста или други обективни трудности (най-често хлъзгав път) утежняват действията и увеличават рисковете за безопасността. В такива случаи мотоциклетистът доближава нагорнището с предварително включена предавка, на която ще може да преодолее наклона, без да се наложи допълнително низходящо превключване. При преценката за най-подходящата предавка се имат предвид наклонът и неговата дължина, видът и състоянието на настилката, наличността на препятствия и завои, мощността на двигателя и собствените възможности в управлението.

Понякога се налага спиране в нагорнището. Това е улеснено от съпротивлението на наклона - след отнемането на газта скоростта бързо намалява. В последния момент се изключва съединителят и се включват с леко усилие спирачките. След спирането, обаче, се увеличава натискът върху педала на задната спирачка, за да се предотврати връщането на мотоциклета назад. Ако има специална ръчна спирачка (при някои триколесни мотоциклети), тя се включва постоянно.

Потегляне в нагорнище.

Потегляне в нагорнище.

Потеглянето в нагорнище е по-трудно, отколкото на равен терен, а особено в сравнение с това в надолнища. Най-характерното за него е комбинираното освобождаване на спирачката със зацепването на съединителя и подаването на газта. Особеностите са:

1. След включването на първа предавка кракът се освобождава от лоста на предавките и с него мотоциклетистът се подпира.

2. С другия крак се натиска педалът на задната спирачка и се освобождава предната.

3. Плавно се отпуска лостът на съединителя и се подава газ.

4. В момента на зацепването на съединителя газта малко се увеличава и като се поддържа полузацепен съединител, се освобождава крачната спирачка.

5. Лостът на съединителя се отпуска плавно докрай и при нужда се подава допълнително газ.

Най-съществен при потеглянето в нагорнище е моментът, в който съединителят зацепва. Тогава именно трябва да се освободи задната спирачка и да се подаде газ. Мотоциклетът няма да се върне назад, тъй като двигателят вече го задържа. Най-добре този момент се усеща по заглъхването на двигателя, който е натоварен, макар и непълно. За да не угасне, той трябва да се подхрани с малко газ. Подаването на газта се съобразява с наклона, но то е винаги по-голямо, отколкото на равно.

Техниката за потегляне в нагорнище се свежда преди всичко до умението да се съчетае освобождаването на лоста на съединителя с отпускането на задната спирачка и подаването на газта. Ако се избърза с освобождаването на  спирачката, мотоциклетът ще се върне назад. Забави ли се това, не се ли подаде и достатъчно газ, двигателят ще угасне. Именно на тези особености трябва да се обърне внимание. Очевидно тук е необходим добър усет за момента, в който зацепва съединителят.

След потеглянето се включват възходящите предавки съобразно наклона и мощността на двигателя. Трябва да се има предвид, че тук е необходимо по-значително увеличаване на оборотите на двигателя, респективно по-голяма инерция, защото при отделянето на съединителя скоростта бързо намалява.

Други снимки в рубриката

Стани съавтор на e-motocafe
е-motocafe.net ще направи всичко възможно, за да осигури достоверността и актуалността на информацията в уебсайта, но няма да носи отговорност за допуснати грешки и неточности. Информацията може да подлежи на промяна по всяко време без предупреждение.
Copyright © 2008-2018 Всички права запазени
Условия за ползване
Created by Pixeldepo Studio