Марко Симончели почина от раните си след тежка катастрофа на Сепанг

Тъжна новина за света на мотоциклетния спорт, който днес загуби един от най-ярките си млади таланти. Италианският пилот на San Carlo... прочети повече »

За начинаещи

Мотоциклетният съединител

6515 прочита 21.10.2009 1Коментара Добави коментар e-motocafe.net


Съединителят осигурява връзката между двигателя и предавателната (скоростната) кутия и в определени моменти по желание на водача прекъсва тази връзка за известно време, докато стане превключването на съответната предавка в предавателната кутия. Съединителят дава възможност за плавно потегляне на мотоциклета от място, както и за леко превключване на предавките по време на движение.

Действието на съединителя се базира на описания по-долу принцип.

Нека имаме два вала, в краищата на които е захванат неподвижно по един диск. Челата на дисковете трябва да бъдат равни и гладки. Ако двата диска не са допрени един до друг, при завъртането на единия вал другият остава неподвижен, тъй като между двата вала няма никаква механична връзка. Ако обаче допрем и притиснем с определена сила Р двата диска един към друг, при завъртането на единия вал ще се завърти и другият. В този случай въртящият момент се предава от единия вал на другия благодарение на силата на триене, възникнала при допирането на двата диска. Тази сила на триене зависи, както знаем, от големината на силата Р, с която се притискат двата диска, и от коефициента на триене на материала. Може да се случи така, че притискащата сила да е недостатъчна и тогава дисковете започват да преплъзват един спрямо друг.

В мотоциклетите се употребяват еднодискови и многодискови съединители. Многодиковият съединител се използва най-често при съвременните мотоциклети и въобще като цяло. Той се състои от следните основни части: водещ барабан, водим барабан, водещи дискове, водими дискове, притискателен диск, изключващ механизъм (за отделяне) и пружини. В нормално състояние съединителят е зацепен, т.е. водещите и водимите дискове са допрени един до друг, а прътът на изключващия механизъм е издърпан надясно. Пружините изтласкват притискателния диск, който притиска водимите дискове към водещите. По този начин водещият барабан предава въртеливо движение на водимия барабан. Ако преместим наляво пръта на изключващия механизъм, той опира в притискателния диск, преодолява съпротивлението на пружините и измества диска наляво. Тогава водимите дискове не се притискат към водещите, триене между тях няма и водимият барабан престава да се върти. При това положение двигателят работи, но въртящият момент достига само до водещия барабан без да бъде предаван на на задното колело на мотоциклета. Ако започнем бавно да освобождаваме изключващия механизъм, пружините постепенно се отпускат и притискат водимите дискове към водещите. Първоначално триенето между тях не е достатъчно, за да може да се предаде въртящият момент на двигателя - дисковете преплъзват един спрямо друг (пробуксуват). Постепенно след пълното отпускане на пружините силата на триене се увеличава, дисковете се долепват плътно един до друг и започват да се въртят заедно без буксуване - целият въртящ момент на двигателя се предава вече към предавателната кутия. Именно това постепенно нарастване на предавания момент позволява при тръгване от място мотоциклетът да потегля плавно, без тласъци. Последното изисква определен тренинг и изграждане на усет за точния момент на зацепване.

Кошницата за дисковете на съединителя

Кошницата за дисковете на...

Всеки мотоциклетен съединител трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Да изключва напълно, т.е. при задействане на изключващия механизъм дисковете (водими и водещи) трябва да бъдат отделени един от друг, без да се появява забележимо триене между тях. Такъв съединител не придърпва и износването на триещите му части е минимално.
  • Да включва плавно, т.е. при бавно отпускане на изключващия механизъм притискателният диск постепенно да притиска водимите и водещите дискове един към друг, при което големината на предавания въртящ момент нараства плавно. За да бъде изпълнено това условие, необходими са добре регулиран съединител и умело манипулиране от страна на мотоциклетиста.
  • Да не буксува, когато е включен, т.е. каквито да са режимите на работа на двигателя, съединителят трябва да е в състояние да предава въртящия момент към предавателната кутия, без да се забелязва преплъзване между дисковете, което няма общо с преплъзването при първоначалното включване на съединителя.

Мотоциклетният съединител бива още сух или мокър - обикновено в маслена баня. Сухите съединители най-често са едно- или двудискови. При тях се използва феродо, което издържа на високи температури. Такива съединители намират приложение в мотоциклети, при които оста на коляновия вал на двигателя лежи или е успоредна на равнината на симетрия на мотоциклета. От друга страна маслените съединители целите се къпят в маслена баня, без която тяхното продължително функциониране е невъзможно.

В нормално състояние съединителят винаги е включен или с други думи дисковете са притиснати един към друг. Когато се налага отцепване на съединителя, натиска се прътът на изключващия механизъм, който от своя страна изтласква притискателния диск, преодолявайки силата на пружините. Всичко това е резултат от взаимодействието на ездача с лоста на съединителя, разположен пред лявата ръкохватка на кормилото. С придърпването на този лост към кормилото жилото, захванато за лоста, се изтегля, т.е. съединителят „отцепва". Така описаният механизъм за отделяне на съединителя трябва да бъде поддържан в изправност и периодично да се регулира. Регулировката се извършва с помощта на винт, разположен в горния или долния край на бронята, в която се плъзга стоманеното жило. Винтът се навива или отвива дотогава, докато свободният ход на лоста на съединителя не стане според предписанията в наръчника към вашия мотоциклет, но в общия случай около 10-12 мм, мерено в края на лоста, или 3 мм в мястото, където той опира до конзолата. За да не ръждясва и блокира в бронята, жилото периодично трябва да се маже с масло. За целта то се освобождава от лоста на съединителя и с помощта на масльонка в бронята се капват няколко капки масло, като бронята се държи отвесно, така че маслото да може да се стече до долния й край.

Толкова относно мотоциклетния съединител.

Галерия

| 22.10.2009 | emil
Браво! Много добра сатия. Фердото е спец.изкуствен м-л с голям коефициент на триене произведен запърви път от фирмата FERRODO и от там е останало нарицателно името за всички високо фрикционни м-ли. Също като JEEP, ZETOR И Т.Н.

Други снимки в рубриката

Стани съавтор на e-motocafe
е-motocafe.net ще направи всичко възможно, за да осигури достоверността и актуалността на информацията в уебсайта, но няма да носи отговорност за допуснати грешки и неточности. Информацията може да подлежи на промяна по всяко време без предупреждение.
Copyright © 2008-2018 Всички права запазени
Условия за ползване
Created by Pixeldepo Studio